Főoldal / Tanszéki hírek

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

 

 

A régi oldalt archiváltuk. Az új címünk:
http://www.nemet.uni-eger.hu/

 

 

     
 

Musik und Kunst in den deutschsprachigen Ländern

Középiskolai csapatverseny

2015. április 24.
Jelentkezési határidő: 2015. április 1.

Versenyfelhívás
Jelentkezési lap

Megközelíthetőség

 
     

 

Jubileumi konferencia

         
 

2015. március 27-28. Megalapításának 25. évfordulója alkalmából tanszékünk 2015. március 27-től 28-ig nemzetközi germanisztikai konferenciát rendezett "Tradition und Zukunft germanistischer Forschung und Lehre" címmel. A szakmai fórumra a magyarországi germanisztikai intézetek kutatóin túl Ausztriából, Csehországból, Horvátországból, Németországból, és Romániából is érkeztek germanisztikai szakemberek, akiknek soraiban a tanszék korábbi kollégái is megtalálhatók voltak. A résztvevőket dr. Harsányi Mihály, tanszékvezető főiskolai docens köszöntötte, majd dr. Zimányi Árpád, a Bölcsészettudományi Kar dékánja tartott nyitóbeszédet. A szakmai munka az alábbi plenáris előadásokkal vette kezdetét:

 • Prof. dr. habil. Tüskés Gábor (MTA Irodalomtudományi Intézet, EKF Eger): Zur deutschen Übersetzung des Marci Kakuk von J. Jenő Tersánszky (Tersánszky J. Jenő "Kakuk Marci" c. művének német fordítása)
 • Heinrich Heinrichsen (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Budapest): Digitale Medien und Internet in einem modernen interaktiven Deutschunterricht (A digitális médiumok és az internet szerepe a modern, interaktív németoktatásban)

Ezt követően három nyelvtudományi, két irodalom- és kultúratudományi és egy módszertani szekcióban hangzott el összesen 29 tudományos előadás (programfüzet és absztraktok ), amelyek a tanszék publikációs kötetében, a " Germanistische Studien"-ben kerülnek kiadásra.

A konferencia a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002 "Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán" és a 8528-5/2014/TUDPOL azonosítószámú "Alkalmazott tudományok főiskolája" címhez tartozó 2014. évi intézményi kiválósági program támogatásával valósult meg.


   
         

 

VIII. Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny

         
 

2015. január 30. Felhívás Jelentkezési lap


   
         

 

2015 ^

 

 

Germanisztika szakest

         
 

2014. október 14. Germanisztika szakest

   
         

 

"Német dalest" interkulturális rendezvény

         
 

2014. szeptember 25. 2014. szeptember 25-én került megrendezésre a Német Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében a "Német dalest" című interkulturális rendezvény. A program első részében hallgatókból és oktatókból álló csapatok mérték össze erejüket egy játékos vetélkedő formájában. Ezt követően Petrovics Adrienn I. évfolyamos germanisztika BA szakos hallgató német dalokat énekelt. A bográcsgulyást a III. éves germanisztika BA szakos hallgatók készítették el Kelemen Imre tanár úr és dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta tanárnő vezetésével. Azt est további részében Géczi Gábor I. évfolyamos germanisztika BA szakos hallgató gitárjátékával szórakoztatta a jelenlévőket.
A rendezvény a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002 "Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán" című projekt támogatásával valósult meg.

   
         

 

 

Konferencia-előadások Nagyváradon

         
 

2014. szeptember 18-19. 2014. szeptember 18-19. között került sor Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke szervezésében a 6. Nemzetközi Germanisztikai Konferenciára, melynek mottója Umwandlungen und Interferenzen volt (program ). A konferenciára kilenc országból érkeztek előadók, köztük tanszékünk három oktatója is.
Dr. Harsányi Mihály tanszékvezető főiskolai docens a nyelvtudományi szekció munkájában szekcióvezetőként és előadóként vett részt. Előadásának címe: Markierung der perfektiven Aktionsart im ungarisch-deutschen Vergleich. Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta főiskolai docens szintén a nyelvtudományi szekcióban tartott előadást Multisegmentale Kurzwörter - Verständnisprobleme in Zeitungstexten címmel. Varga Éva adjunktus előadására a konferencia második napján a nyelvtudományi, didaktikai és metodikai szekcióban került sor. Az előadás címe: Lernen wir kooperativ!? Einige Aspekte des kooperativen Lernens aus der Sicht des Lehrers.

   
         

 

 

4. "Agria Germanistica" tehetséggondozó némettábor

         
 

2014. július 1-3. Az idei évben is jelentős érdeklődés mutatkozott tanszékünk és a HÖK BTK által szervezett 4. "Agria Germanistica" tehetséggondozó némettábor iránt. A július 1-je és 3-a között megrendezett eseményen ezúttal 17 középiskolás diák vett részt tágabb régiónkból. A tábor programját a főiskolai élettel és a német szakos tanulmányokkal kapcsolatos tájékoztatók, német nyelvű órák, játékos programok, mozilátogatás és német nyelvű idegenvezetés is színesítette. A résztvevők pozitívan értékelték a szakmai és a  szabadidős programokat, kiemelték a rendezvény családias hangulatát, és javasolták, hogy a tanszék - ha lehet -, jövő nyáron még hosszabb némettábort szervezzen. ( felhívás , jelentkezési lap )

   
         

 

Tudományos Diákköri Konferencia

         
 

2014. április 30. Tanszékünk április 30-án rendezte a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi intézményi fordulóját. Program:

 • Vincze Lajos (III. évf. germanisztika BA): Die deutsche Sprache im Schatten einer Diktatur 1933-1945 (Konzulens: Dr. Fáy Tamás)
   
         

 

Középiskolás csapatverseny

         
 

2014. április 28. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék és a BTK Hallgatói Önkormányzat április 28-án Ausztria és Svájc kultúrája címmel csapatversenyt rendezett középiskolás diákokból álló három fős csapatok számára. A szóbeli versenyre az írásbeli forduló eredménye alapján négy egri, három sárospataki, valamint egy-egy kazincbarcikai és pásztói csapat került meghívásra. Feladatuk az volt, hogy PowerPoint-prezentáció segítségével mutassanak be három különböző dolgot (tárgyat, felfedezést, ipari terméket, irodalmi vagy művészeti alkotást stb.), ami a véleményük szerint Ausztriát és/vagy Svájcot a legjobban jellemzi és népszerűsíti a világon. A résztvevők német nyelvű, gyakran személyes élményekkel átszőtt előadásukat igényes prezentációkkal szemléltették, vagy szerepjátékkal tették érdekesebbé. A legjobb eredményt az alábbi csapatok érték el:

 1. helyezett csapat: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika: Juhász Petra, Győrfi Barbara, Hajnóczy Christoph. Felkészítő tanár: Schmiedné Rácz Tünde.
 2. helyezett csapat: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium: Ács Brigitta, Korózs Áron, Szepesi Dávid. Felkészítő tanár: Lóczi Julianna.
 3. helyezett csapat: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak: Forgács Beáta, Sztankai Bettina, Benyus Gréta. Felkészítő tanár: Nagy Zoltánné.
 4. helyezett csapat: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak: Batta Petra Alexandra, Krai Boglárka, Jaskó Dániel. Felkészítő tanár: Kistóthné Timári Erzsébet.
 5. helyezett csapat: Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger: Tietze Cintia, Balsai Tamás, Takács Máté. Felkészítő tanár: Király Viktória Éva.

Minden résztvevő csapatnak gratulálunk!
A Svájci Államszövetség Nagykövetségének köszönetet mondunk a felajánlott díjakért!

   
         

 

Fordítás az EU-ban

         
 

2014. április 17. Tanszékünk meghívására Babos Gábor, az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának (DGT) budapesti tisztviselője előadást tartott az uniós intézményekben zajló fordítási tevékenység iránt érdeklődő német és angol szakos hallgatók számára..

 
         

 

"Mein Deutschlandbild" című interkulturális rendezvény

         
 

2014. április 16. 2014. április 16-án került megrendezésre tanszékünk szervezésében a "Mein Deutschlandbild" című interkulturális rendezvény, amelynek keretében a részt vevő hallgatóknak lehetőségük volt német nyelven, prezentáció segítségével beszámolni német nyelvterületen szerzett utazási élményeikről.
Az országismereti kompetencia fontos szerepet tölt be az idegennyelv-oktatásban: célja és eszköze is annak egyben. Segítségével a hallgatók megismerik és megértik a célnyelvi ország kultúráját, az ott élő emberek gondolkodásmódját. A program keretében négy prezentációt tekinthettek meg az érdeklődő hallgatók. A rendezvény a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002 számú, "Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán" című projekt támogatásával valósult meg.

   
         

 

Konferencia-részvétel az Erfurti Egyetemen

         
 

2014. április 10-13. 2014. április 10-13. között került sor Erfurtban az Erfurti Egyetem Német Nyelvtudományi Tanszéke és a Közép-európai Germanisták Társasága  szervezésében a 4. Közép-európai Germanista Kongresszusra, melynek mottója "Centrum és periféria - A német nyelv és interkulturális kapcsolatai Közép-Európában" volt.
A konferencián tanszékünket dr. Harsányi Mihály tanszékvezető főiskolai docens és dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta főiskolai docens képviselte.
Dr. Harsányi Mihály az "Interkulturális diskurzus" (Interkultureller Diskurs) c. szekcióban tartott előadást "Szimmetriák és aszimmetriák az igei aspektus képzésében, német-magyar viszonylatban" címmel, valamint szekcióvezetői feladatot is ellátott. Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta "Mozaikszós összetételek mint a kultúrák nyelvi olvasztótégelye" című előadása a Lexikológia/lexikográfia szekcióban hangzott el. A konferencia-részvétel az ERASMUS-program támogatásával valósult meg.

   
         

 

Dr. habil. Péteri Attila vendégelőadása

         
 

2014. március 7. 2014. március 7-én dr. habil. Péteri Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének egyetemi docense vendégelőadást tartott tanszékünkön "Modalpartikeln und Satzmoduspartikeln unter kontrastivem und typologischem Aspekt" címmel.

   
         

 

VII. Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny

         
 

2014. január 31. Tanszékünk és az EKF Hallgatói Önkormányzata hetedik alkalommal rendezte meg hagyományos német  szépkiejtési versenyét, amelyen Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye középiskoláinak 11. és 12. évfolyamos diákjai vettek részt (felhívás , jelentkezési lap ).
A versenyt dr. Zimányi Árpád, a Bölcsészettudományi Kar dékánja nyitotta meg, aki Gárdonyi Géza, német származású írónk példáján keresztül világított rá az idegen nyelvek ismeretének fontosságára.
A rendezvény idén is nagy népszerűségnek örvendett, összesen 27 versenyző mérte össze rajta tudását. A verseny első fordulójában a diákok egy ismert prózai szöveget olvastak fel a szakmai zsűri előtt. A második fordulóba, ahol egy ismeretlen szöveg felolvasása volt a feladat, a tíz legjobb eredményt elérő versenyző jutott tovább. A zsűri a szép kiejtést, a helyes intonációt és az olvasás folyékonyságát értékelte. Támogatóinknak köszönhetően mind a tíz döntőbe jutott versenyző jutalomban részesült. A verseny végeredménye
A verseny részvevőinek és a felkészítő tanároknak ezúton is gratulálunk!

 
 
         

 

2014 ^

 

 

Tudományos Diákköri Konferencia

         
 

2013. december 4. Tanszékünk december 4-én rendezte a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia őszi intézményi fordulóját. Program:

 • Gazdag-Gál Ivetta (III. évf. germanisztika BA, levelező): később (Konzulens: Dr. Harsányi Mihály)
 
 
         

 

Germanistische Studien IX.

         
 

2013. november. A Líceum Kiadó gondozásában megjelent tanszékünk "Germanistische Studien" című sorozatának 9. kötete.

 
 
         

 

Prof. Dr. Manherz Károly előadása

         
 

2013. október 14. Hétfőn Prof. Dr. Manherz Károly, az ELTE Germanisztikai Intézetén működő Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központjának egyetemi tanára "Sprache und Kultur der Ungarndeutschen" (A magyarországi németek nyelve és kultúrája) címmel tartott előadást.

 
 
         

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság ülése

     
 

2013. október 9. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Heves megyei csoportja október 9-én a Magyar Nyelvészeti Tanszéken megtartotta e félévi tudományos ülését. Dr. Kalcsó Gyula főiskolai docens, megyei titkár bevezető szavai után dr. Fáy Tamás tartott előadást "A nem sztenderd nyelvi egyszerűsödés okai és esetei" címmel. Az előadás után a résztvevők szakmai beszélgetés keretében vitatták meg az elhangzottakat. (Forrás)

 
     

 

Bölcsész Hét - germanisztika szaknap

         
 

2013. október 8. Kedden a Bölcsész Hét rendezvény sorozaton belül került megrendezésre a germanisztika szaknap. A délelőtt folyamán a tanszék oktatói tudományos előadásokat tartottak a hallgatóknak. Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta főiskolai docens a "Kurzwort"-okról, míg dr. Harsányi Mihály tanszékvezető főiskolai docens a német SMS-ek nyelvi sajátosságairól tartott előadást.
Délután került sor az év szakja vetélkedőre, amin a germanisztika szak is képviseltette magát három elsőéves hallgatójával (Szabó Melinda, Szűcs Judit és Szabó Klaudia). Az este jó hangulatban folytatódott a szakest keretében, amelynek az Intercity IC büfé adott helyet. Asztalos Réka és Pacsa Liána remek esti programot szerveztek és bonyolítottak le, a hallgatók és az oktatók a délelőtti szakmai programok után oldottabb környezetben tudtak feltöltődni. A résztvevőknek többek között játékos feladatokat kellett megoldaniuk a hallgatói segítők vezetésével, az este ezután kötetlen programmal folytatódott.

 
 
         

 

Konferenciaelőadások Bozenben

         
 

2013. július 29. - augusztus 3. 2013. július 29. és augusztus 3. között az olaszországi Bozenben/Bolzanóban (Dél-Tirolban) rendezték meg a Némettanárok XV. Nemzetközi Konferenciáját (XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer), melynek mottója A német nyelv kívülről és belülről (Deutsch von innen - Deutsch von außen) volt. A nagy múltú nemzetközi konferencián több mint 110 országból közel 3000 némettanár vett részt. Tanszékünket Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta és Varga Éva képviselte. Előadásuk címe: Buchstabenwörter - Stolpersteine im DaF-Unterricht? (Betűszavak - Buktatók a német mint idegen nyelv tanításában?), ill. Kooperatives Lernen in der Deutschlehrerausbildung. Ja oder nein? (Kooperatív tanulás a némettanárképzésben. Igen vagy nem?)

 
 
         

 

Némettábor középiskolásoknak

     
 

2013. július 1-3. Tanszékünk és a BTK Kari Hallgatói Önkormányzata 2013. július 1-től 3-ig harmadik alkalommal rendezte meg Agria Germanistica tehetséggondozó táborát a germanisztika szak iránt érdeklődő diákok számára, amelyre idén 11 középiskolás jelentkezett. A tábor célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a tanszék szakkínálatát, bepillantást nyerjenek a főiskola életébe, tájékozódjanak a lakhatási és ösztöndíj-lehetőségekről, megismerjék a várost és játékos formában összemérjék nyelvtudásukat. A tábor Bakos György, a Hallgatói Centrum munkatársa és dr. Harsányi Mihály tanszékvezető főiskolai docens tájékoztatójával vette kezdetét. A változatos program keretében a diákoknak lehetőségük volt arra, hogy német nyelvű órákon, filmvetítésen és német nyelvű egri idegenvezetésen vegyenek részt, valamint fordítási versenyen mérjék össze tudásukat (felhívás , jelentkezési lap , program ).

 
     

 

Záróvizsga némettanár mesterszakon

         
 

2013. június 11. Záróvizsga némettanár mesterszakon

 
 
         

 

Dr. Harsányi Mihály vendégelőadása a Regensburgi Egyetemen

     
 

2013. május 26. Dr. Harsányi Mihály május 26-án vendégelőadást tartott a Regensburgi Egyetem Pedagógia Tanszékén. Az előadás címe: "Sprachliche Merkmale der SMS-Kommunikation im Deutschen" (Az SMS-kommunikáció nyelvi sajátosságai a német nyelvben) volt. A kiutazás az ERASMUS Oktatói Mobilitás program támogatásával valósult meg.

 
     

 

Tehetséggondozó középiskolai verseny

         
 

2013. április 26. Tanszékünk április 26-án a Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat keretében "A német-magyar kapcsolatok 1000 éve" címmel tehetsségondozó versenyt szervezett 9-10. évfolyamú vagy nem német nyelvi előkészítős osztályok esetében 9-11. évfolyamú diákokból szerveződött 3 fős csapatok számára. Az első fordulóból összesen hat csapat jutott a szóbeli döntőbe, ahol humort sem nélkülöző riportok formájában mutatták be dolgozatukat. Az eredmények, a versenyfelhívás, a versenyszabályzat a verseny honlapján tekinthetők meg.

 
 
         

 

VI. Regionális Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny

         
 

2013. február 1. Az Eszterházy Károly Főiskola Anglisztika Tanszéke, Amerikanisztika Tanszéke, Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke, Német Nyelv és Irodalom Tanszéke és az EKF Hallgatói Önkormányzata február 1-jén hatodik alkalommal rendezte meg a regionális idegen nyelvi szépkiejtési versenyt a középiskolák 11. és 12. évfolyamán tanuló, nem idegen anyanyelvű diákok részére (versenyfelhívás , jelentkezési lap ). A korábbi évek tendenciáit követve német nyelvből az idén 35 diák vett részt a versenyen. Eredmények...

 
 
         

 

2013 ^

 

 

Bécsi kirándulás

         
 

2012. december 15. Hallgatóink több más szakos hallgatóval kiegészülve a már hagyományosnak tekinthető bécsi adventi kiránduláson vettek részt. A Schönbrunn-i kastély megtekintése után szabad program keretében fedezhették fel a várost, és élvezhették az osztrák főváros karácsonyi hangulatát.

 
 
         

 

 

Tudomány Napi Konferencia

         
 

2012. november 22. Tanszékünk a Tudomány Napja alkalmából konferenciát szervezett, melyen nyolc előadás hangzott el (program ):

 • Tüskés Gábor (MTA Budapest/EKF Eger):Erzählliteratur und Reformation. Schwerpunkte einer interdisziplinären Forschungsdiskussion
 • Verók Attila (EKF Eger):"Insgesamt jeder Wein hat Nährkraft." Kenntnisse für Weinbau, Weinkunde und Physiologie des Weines in den Lesestoffen der Siebenbürger Sachsen (16.-18. Jh.)
 • Stefan Pongó (János Selye Universität Komárno): Lexikografie und Cloud Computing. Präsentation eines deutsch-ungarischen / ungarisch-deutschen online Wörterbuches
 • Murányiné Zagyvai Márta (EKF Eger): Grammatik von deutschen und ungarischen multisegmentalen Kurzwörtern
 • Harsányi Mihály (EKF Eger): Flexionsklassenschwankungen im Verbalsystem des Deutschen
 • Fáy Tamás (EKF Eger): Sprachwitze aus linguistischer Sicht
 • Szép Beáta (EKF Eger): Die Beziehungen zwischen Fachsprache und Gemeinsprache - Die Auswirkungen der deutschen Fachsprache auf den Bedeutungswandel in dem ungarischen juristischen Fachwortschatz
 • Varga Éva (EKF Eger): Schon wieder kooperativ? Immer noch kooperativ! (Kooperatives Lernen im Lehramtsstudium)
 
 
         

 

Tudományos Diákköri Konferencia

         
 

2012. november 14. Tanszékünk november 14-én rendezte a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia őszi intézményi fordulóját. Program:

 • Sajtos Beáta (III. évf. germanisztika BA): Szent Erzsébet, mint női eszmény (Konzulens: Dr. Szabó Csaba)
 
 
         

 

Konferenciaelőadások Lengyelországban

         
 

2012. szeptember 6-8. 2012. szeptember 6-8. között a lengyelországi Olsztynban került megrendezésre a 47. Nyelvészeti Kollokvium (47. Linguistisches Kolloquium), ahol tanszékünket és egyben Magyarországot dr. Harsányi Mihály és dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta képviselte.
A konferencián a plenáris előadások mellett több szekcióban is zajlottak előadások és szakmai viták (program ). Kollégáink a rendszernyelvészeti szekcióban tartották meg előadásaikat a konferencia első napján. Dr. Harsányi Mihály "Gewebt oder gewoben. Ein Zweifelsfall im deutschen Konjugationssystem" címmel tartott előadást. Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta előadásának címe "Kurzworttypologie - ein bisschen anders" volt.
A konferencia lehetőséget nyújtott szakmai kapcsolatok felelevenítésére és új ismeretségek létrehozására is.

 
         

 

Konferenciaelőadás Nagyváradon

         
 

2012. szeptember 6-8. A Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad/Oradea/Großwardein) Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke 2012. szeptember 6-8. között rendezte meg az V. Nemzetközi Germanisztikai Konferenciát "Krisen als Wendepunkt in der Germanistik" címmel (program ). A konferencián tanszékünket Varga Éva képviselte. Előadásának címe: E-Portfolios bei der Deutschleehreausbildung an der Károly-Eszterházy-Hochschule Eger.
A szervezők az elhangzott előadásokat konferenciakötetekben jelentetik meg.

 
 
         

 

Agria Germanistica tehetséggondozó tábor

         
 

2012. augusztus 21-25. Tanszékünk sikerrel pályázta meg a Nemzeti Tehetség Program által kiírt, tehetséggondozó táborok megszervezésére vonatkozó támogatást. "A felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló tehetséggondozó táborok támogatása" (NTP-KNYT-12) elnevezésű pályázat keretében a régió középiskoláiból összesen 20 diák vett részt az ötnapos táborban. A pályázatban elnyert összeg lehetőséget biztosított arra, hogy a diákok számára a tábor - az utazási költségeken kívül - teljesen ingyenes legyen. A program kidolgozója és koordinálója dr. Fáy Tamás volt, a megvalósításban jelentős segítséget nyújtottak a tanszék munkatársai és a BTK Hallgatói Önkormányzata. A német nyelvű szakmai programokat délutánonként változatos szabadidős programok (Planetárium, Varázstorony megtekintése, strand, városnézés német nyelvű idegenvezetéssel stb.) egészítették ki, melyek a közösségi élmény megteremtésében segítettek, a kulturális csapatvetélkedő első helyezettje és az egyéni vetélkedő dobogósai ezen felül kisebb tárgyjutalomban is részesültek. A pályaorientációs beszélgetésre meghívott volt német szakos hallgatók a tanári, gazdasági és fordítói szakmákba nyújtottak betekintést. A program és a tábor az elégedettségi kérdőív visszajelzései alapján igen kedvező fogadtatásra talált a résztvevő diákok körében.
A részletes program, a résztvevők neve, az elégedettségi kérdőív és a vetélkedők eredménye, valamint a képgaléria megtekinthető a tábor weboldalán.

 
 
         

 

Előadások a GeSuS-konferencián

         
 

2012. június 6-9. A Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) 2012. június 6-tól 9-ig rendezte meg 21. nemzetközi nyelvészeti konferenciáját "Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen" címmel (program ). Idén az ELTE Germanisztikai Intézete adott helyet a rendezvénynek, amelyen 9 szekcióban összesen 85 előadás hangzott el. Tanszékünket dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta és dr. Harsányi Mihály képviselte az alábbi előadásokkal:

 
 
         

 

Megjelent monográfia

         
 
2012. április. A tübingeni Gunter Narr kiadó gondozásában a Beiträge zur Interkulturellen Germanistik (BIG) sorozat (szerk. Prof. Dr. Földes Csaba) 4. köteteként megjelent dr. Fáy Tamás monográfiája "Sekundäre Formen des Foreigner Talk im Deutschen aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht" címmel, mely az azonos című disszertációjának átdolgozott változata.
A foreigner talk (xenolektus) az anyanyelvűek idegen nyelvű beszélőkkel szemben tanúsított leegyszerűsödött nyelvhasználatát jelenti. A szerző a másodlagos foreigner talk, azaz e leegyszerűsödött nyelvhasználat irodalmi megjelenítésének vizsgálatára vállalkozik fordítástudományi szempontból, különös tekintettel foreigner talk fordíthatóságára, melyet a nem sztenderd nyelvhasználat eseteinek (dialektusok, szociolektusok stb.) fordításán belül helyez el. További célja az elsődleges és másodlagos foreigner talk közötti összefüggések feltérképezése és a fordítók foreigner talk-kompetenciájának leírása.
 
 
         

 

Tudományos Diákköri Konferencia

         
 

2012. április 25. Tanszékünk április 25-én rendezte a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi intézményi fordulóját. Program:

 • Dobai Gabriella (III. évf. germanisztika BA, levelező): Michael Ende: Momo - Der Märchenroman nach einigen geist- und literaturgeschichtlichen Aspekten (Konzulens: Dr. Szabó Csaba)
 
Galéria
 
         

 

Középiskolás csapatverseny

         
 
2012. április 20. Tanszékünk és a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata "A német nyelvű országok kultúrája" címmel csapatversenyt rendezett a középiskolák 11. és 12. évfolyamos diákjaiból szerveződött 3 fős csapatok számára (felhívás , jelentkezési lap ). A kétfordulós versenyre összesen 12 csapat jelentkezett. Írásbeli feladatként a csapatoknak egy 8-10 oldalas német nyelvű esszét kellett írniuk arról a három dologról, ami a véleményük szerint a német nyelvet és kultúrát a legjobban népszerűsíti a világon. Az április 20-i szóbeli döntőn az írásbeli fordulóban legjobb helyezést elért 5 csapat előadás formájában ismertette a dolgozatát értékes elektronikai és könyvjutalmakért. A zsűri elnöki feladatát Nemcsikné Pinczés Györgyi, az egri Dobó István Gimnázium tanára látta el. A versenyen a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium "Zwillinge" nevű csapata szerezte meg az első helyet (felkészítő tanár: Talabérné Kontra Hajnalka). További helyezések
Valamennyi résztvevőnek gratulálunk!
 
 
         

 

A Hueber kiadó tananyagbemutatója

         
 

2012. február 25. Második alkalommal vehettek részt hallgatóink azon a bemutatón, melyet Szász Andrea, a Hueber Kiadó magyarországi  referense tartott számukra Varga Éva meghívására.  Az előadás középpontjában a kiadó digitális anyagainak bemutatása állt. A némettanár MA szakos hallgatók konkrét példákat láthattak a legújabb, még kiadás alatt álló tananyagokból is.

 
 
         

 

P. Forgács Edit tankönyvbemutatója

         
 

2012. február 11. 2012. február 11-én mesterképzéses hallgatók és érdeklődő általános iskolai némettanárok  számára P. Forgács Edit tartott előadást, melyben a saját tankönyvcsaládját (Kommst du mit? Komm mit!) mutatta be. P. Forgács Edit tanszékünkön szerzett német nyelvtanár diplomát, jelenleg disszertációján dolgozik. A nagysikerű előadásra  második alkalommal került sor, idén a többcsatornás tanulás lehetőségére mutatott példákat a tankönyvíró némettanár.

 
 
         

 

V. Regionális Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny

         
 

2012. január 27. Az Eszterházy Károly Főiskola Anglisztika Tanszéke, Amerikanisztika Tanszéke, Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke, Német Nyelv és Irodalom Tanszéke és az EKF Hallgatói Önkormányzata január 27-én immáron ötödik alkalommal rendezte meg a regionális idegen nyelvi szépkiejtési versenyt a középiskolák 11. és 12. évfolyamán tanuló, nem idegen anyanyelvű diákok részére (versenyfelhívás , jelentkezési lap ). A verseny német nyelvű szekcióját a Német Szövetségi Köztársaság budapesti Német Nagykövetsége is megtisztelte jelenlétével Martina Litterst-Gabela és Lukas Bresser személyében. Bővebben...

 
 
         

 

Némettábor

         
 

2012. január 20-22. Január végén tanszékünk és a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata hétvégi tábort szervezett a germanisztika (német) szak iránt érdeklődő középiskolás diákok számára, amelyre a régióból 15 középiskolás jelentkezett. A tábor célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a germanisztika szak struktúráját, tartalmát és elvárásait, bepillantást nyerjenek a főiskola életébe, tájékozódjanak a lakhatási és ösztöndíj-lehetőségekről, megismerjék a várost és játékos formában összemérjék nyelvtudásukat. A tábort Lőrinczné dr. Thiel Katalin oktatásfejlesztési rektorhelyettes és dr. Harsányi Mihály tanszékvezető főiskolai docens tájékoztatója nyitotta meg. A színes program keretében a diákok német nyelvű órákon, filmvetítésen és német nyelvű egri idegenvezetésen vettek részt, valamint fordítási versenyen mérték össze tudásukat.
Felhívás , jelentkezési lap

 
 
         

 

Germanistische Studien VIII.

         
 

2012. január. A Líceum Kiadó gondozásában megjelent tanszékünk "Germanistische Studien" című sorozatának 8. kötete, mely a tanszék és az intézmény kutatóinak tanulmányai mellett a Freiburgi és a Reims-i Egyetem professzorainak, valamint az ELTE, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem oktatóinak publikációit tartalmazza.

 
 
         

 

2012 ^

 

 

Zwirbler-est

         
 

2011. december 14. December 14-én Szabó Ildikó, tanszékünk volt hallgatója, a főiskola Szakmai Idegennyelvi Csoportjának munkatársa tartott előadást a világ első facebook-os regényéről, mely Zwirbler címmel német nyelven készül, a történetet a facebook-os hozzászólások alapján alakítja Téglásy Gergely (TG) magyar származású, Ausztriában élő író. További infó német nyelven

 
 
         

 

Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta doktori védése

         
 

2011. december 9. Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta 2011. december 9-én a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában summa cum laude minősítéssel (100 %-os pontszámmal) megvédte PhD-disszertációját. Az értekezés címe: Deutsche und ungarische multisegmentale Kurzwörter: kontrastive lexikologisch-lexikographische Untersuchungen anhand eines analytisch-chemischen Fachsprachenkorpus  (Német és magyar mozaikszók egybevető lexikológiai és lexikográfiai vizsgálata analitikai kémiai szaknyelvi korpusz alapján). Meghívó

   
         

 

Tanulmányi kirándulás Bécsben

         
 

2011.december 2. 2011. december 2-án ismét tanulmányi kiránduláson vettek részt germanisztika, némettanár szakos és német nyelvet tanuló hallgatók Bécsben.
A Hundertwasserhaus és a Duna-torony közös megtekintése után a diákok szabad program keretében megismerkedhettek a város nevezetességeivel és a bécsi karácsonyi vásár hangulatával.

   
         

 

XI. Szaknyelvi Konferencia

     
 

2011. november 25-26. 2011. november 25-26-án tartotta Debrecenben a SZOKOE (Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete) soron következő konferenciáját, amelyen főiskolánkról dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta vett részt. A "Tanterv, tananyag, módszer" szekcióban megtartott előadásának címe: IDIAL4P - szaknyelvi online-modulok. Az előadás azokról a szaknyelvi tananyagokról szólt, amelyek a göttingeni Georg August Egyetem vezetésével elnyert európai uniós pályázat keretein belül készültek. A tananyagok témája egyrészt borászat (a felsőoktatás és szakmai továbbképzés számára), másrészt veszélyes anyagok szállítása (szakmai továbbképzés számára). 2012. január elsejétől a tananyagok mindenki számára költségmentesen hozzáférhetők és letölthetők lesznek a projekt adatbázisából (http://www.idial4p-center.org). Az érdeklődők további információkat olvashatnak a projekt honlapján (http://www.idial4p-projekt.de), a felmerülő kérdésekre pedig a szerzőktől (dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta, borászati tanyanyag és dr. Fáy Tamás, veszélyes anyagok szállítása) kaphatnak választ.

 
     

 

A fordítás arcai 5.

     
 

2011. november 23. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan "A fordítás arcai 5 " címmel fordítástudományi konferenciát (program ) rendezett az Anglisztika Tanszék, amelyen tanszékünkről dr. Fáy Tamás tartott előadást "Az újrafordítás okairól" címmel. Bővebben...

 
     

 

IV. Miskolci Germanisztikai Konferencia

     
 

2011. november 17. A Miskolci Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke 2011. november 17-18-án "Transdisziplinarität und neue Wege in der Germanistik" címmel rendezte meg IV. Germanisztikai Konferenciáját (program ), amelyen tanszékünk két oktatója tartott előadást:

 
     

 

Konferenciaelőadások Bulgáriában

         
 

2011. október 31. - november 1. A Bolgár Germanisták Társasága 2011.október 31. és november 1. között rendezte meg 3. Országos Konferenciáját "Sprachlichkeit der Interkulturalität" címmel a veliko tarnovo-i Szent Cirill és Metód Egyetem Germanisztikai és Néderlandisztikai Intézetében (Program ). A rendezvény első napján dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta és dr. Fáy Tamás tartottak előadást a következő címmel:

 • Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta: Reduktion - ein universelles Wortbildungsmittel?
 • Dr. Fáy Tamás: Künstliche und natürliche Vereinfachungstendenzen im Deutschen
  Galéria  
         

 

IDIAL4P zárókonferencia Bulgáriában

         
 

2011. október 25-30. 2011. október 25-30. között három bulgáriai helyszínen (Plovdiv, Szófia, Veliko Tarnovo) rendezték meg az IDIAL4P projekt záró nemzetközi találkozóját, melyen Magyarországról dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta a projekt regionális menedzsere és a borászati modul felelőse, illetve dr. Fáy Tamás a veszélyes anyagok szállítása modul felelőse workshopok keretében mutatták be saját tananyagukat. A workshopok célja az volt, hogy a potenciális célközönségből minél többen megismerhessék a szaknyelvi modulok tartalmát és felhasználási lehetőségeit. A rendezvény egyik állomásának a szófiai Német Nagykövetség adott otthont. A programokat nagy érdeklődés kísérte a bolgár közép- és felsőoktatásban dolgozó tanárok és az egyes szakmák képviselői részéről.
Az Európai Unió által támogatott projekt célja szakmai idegen nyelvi online-modulok (tananyagok) készítése, koordinátora a göttingeni Georg August Egyetem Interkulturális Germanisztikai Intézete, a munkában tanszékünkön kívül még további öt ország (Németország, Lengyelország, Szlovénia, Bulgária és Ausztria) nyolc intézménye vesz részt.

  Galéria  
         

 

Prof. Dr. habil. Peter Öhl előadása

         
 

2011. szeptember 29. 2011. szeptember 29-én Dr. habil. Peter Öhl, a freiburgi Albert-Ludwigs-Universität Germanisztikai Intézetének professzora összehasonlító nyelvészeti témájú előadást tartott "Markierung von Subordination und Satzmodus in der Satzperipherie: Typologische Kontraste" címmel. A rendezvény a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatásával valósult meg.

  Galéria  
         

 

Előadás DAAD-ösztöndíjakról

     
 

2011. szeptember 27. 2011. szeptember 27-én a Német Felsőoktatási Információs Központ igazgatója, Beate Schnier tartott előadást a DAAD-ösztöndíjak iránt érdeklődő magyar hallgatók és kutatók számára.

 
     

 

IDIAL4P projekttalálkozó Zielona Górában

         
 

2011. szeptember 17-20. 2011. szeptember 17-20. között a kelet-lengyelországi Zielona Góra egyetemén rendezték meg az IDIAL4P projekt utolsó előtti nemzetközi találkozóját. Az Európai Unió által támogatott projekt célja szakmai idegen nyelvi online-modulok (tananyagok) készítése, koordinátora a göttingeni Georg August Egyetem Interkulturális Germanisztikai Intézete, a munkában tanszékünkön kívül még további öt ország (Németország, Lengyelország, Szlovénia, Bulgária és Ausztria) nyolc intézménye vesz részt. A négynapos lengyelországi találkozón Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta a projekt magyarországi regionális menedzsere és a borászati modul felelőse, illetve Dr. Fáy Tamás a veszélyes anyagok szállítása modul felelőse workshopok keretében mutatták be saját tananyagukat. A következő, egyben utolsó találkozó három bulgáriai helyszínen, Plovdiv, Szófia és Veliko Tarnovo városokban lesz október végén.

  Galéria  
         

 

Szakmai látogatás Drezdában

     
 

2011. június 26-28. 2011. június 26-28. között tanszékünk oktatója, dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta, és az IDIAL4P-projekt két további résztvevője, dr. Murányi Zoltán és dr. Varga István, a drezdai Műszaki és Gazdasági Főiskola (Hochschule für Technik und Wirtschaft) Tájépítészeti és Tájgondozási Karának (Fakultät Landbau/Landespflege) dékánja, Fritz-Gerald Schröder professzor, és a Kertészeti és Agrárműszaki Szakiskola (Fachschule für Gartenbau und Agrartechnik) vendége volt. A látogatás során lehetőség nyílt a Pillnitzi Királyi Szőlészet (Pillnitzer Königlicher Weinberg) és Szászországi Állami Borászat (Sächsisches Staatsweingut) munkatársaival a projekt keretében készülő borászati szaknyelvi tananyagokhoz interjúk és rövidfilmek készítésére.

 
     

 

IDIAL4P projekttalálkozó

     
 

2011. május 14-17. 2011. május 14-17. között a főiskola B épületében került sor az "IDIAL for Professionals (IDIAL4P)" elnevezésű nemzetközi projektben résztvevő országok (Németország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Bulgária és Ausztria) oktatóinak találkozójára. A rendezvényen tanszékünk két oktatója, dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta, a projekt magyarországi regionális menedzsere és a borászat modul felelőse, illetve dr. Fáy Tamás a veszélyes anyagok szállítása modul felelőse mutatták be készülő szakmai tananyagaikat. A projektről bővebben itt olvashat.

 
     

 

A Hueber Kiadó digitális tananyag bemutatója

         
 

2011. március 26. Tanszékünk meghívására 2011. március 26-án Szász Andrea (Hueber Kiadó Magyarországi Képviselete) tartott előadást, melynek középpontjában a Hueber Kiadó tankönyveihez készült digitális anyagok bemutatása  állt. A nagy sikerű rendezvényen a nappalis és levelezős némettanár szakos hallgatók vettek részt.

  Galéria  
         

 

P. Forgács Edit tankönyvbemutatója

         
 

2011. március 12. 2011. március 12-én a mesterképzésben részt vevő hallgatók számára a Tankönyvelemzés c. tárgy keretein belül  P. Forgács Edit tartott előadást és tankönyvbemutatót. P. Forgács Edit tanszékünk egykori hallgatója, jelenleg a Debreceni Egyetem PhD hallgatója és középiskolai tanár, a "Kommst du mit?" ill. "Komm mit!" c. tankönyvsorozat írója.

  Galéria  
         

 

IV. Regionális Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny

         
 

2011. január 28. Az EKF Német Nyelv és Irodalom Tanszéke, Anglisztika Tanszéke, Amerikanisztika Tanszéke, Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint az EKF Hallgatói Önkormányzata 2011. január 28-án rendezte meg a IV. Regionális (észak-magyarországi) Idegen Nyelvi Szépkiejtési Versenyt a középiskolák 11. és 12. évfolyamán tanuló, nem idegen anyanyelvű diákok részére (versenyfelhívás , jelentkezési lap ). A német nyelvű versenyt a Német Szövetségi Köztársaság budapesti Német Nagykövetsége is megtisztelte jelenlétével Martina Litterst-Gabela és Hanna Schmuch személyében (a Nagykövetség összefoglalóját ide kattintva olvashatja el). Bővebben...

  Galéria  
         

2011 ^

 

 

Bécsi tanulmányi kirándulás

     
 

2010. december 10. 2010. december 10-én germanisztika, némettanár szakos és német nyelvet tanuló hallgatók tanulmányi kiránduláson vettek részt Bécsben, Varga Éva és Verebélyi Éva szervezésében. A város nevezetességeinek megtekintése mellett az adventi vásár forgatagával is megismerkedhettek a hallgatók.

 
     

 

Fáy Tamás doktori védése

         
 

2010. november 29. Fáy Tamás 2010. november 29-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Programja doktorjelöltjeként sikeresen megvédte "Sekundäre Formen des Foreigner Talk im Deutschen aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht" című PhD-értekezését. Meghívó

   
         

 

X. Jubileumi Szaknyelvi Konferencia

     
 

2010. november 19. 2010. november 19-20. között rendezték meg a Budapesti Gazdasági Főiskolán a Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesületének (SZOKOE) X. Jubileumi Szaknyelvi Konferenciáját "A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstől a munkaerőpiacig" címmel. Tanszékünket dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta képviselte, aki a "Szaknyelvi tanterv- és tananyagfejlesztés" szekcióban mutatta be a göttingeni Georg August Egyetem vezetésével folyó és az Európai Unió "Élethosszig tartó tanulás" programja által támogatott közös szaknyelvi kutatásokat. Előadásának címe: IDIAL4P - új multimediális szaknyelvi tananyagok. Program

 
     

 

Tudomány Napi Konferencia

     
 

2010. november 16. Tanszékünk a Tudomány Napja alkalmából "Germanistik lehren und forschen - aktuelle Fragen und Antworten" címmel konferenciát szervezett, melyen hét előadás hangzott el:

 
     

 

Tudományos Diákköri Konferencia

         
 

2010. november 10. Tanszékünk november 10-én rendezte a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia őszi intézményi fordulóját. Program:

 • Asszonyi Vivien (III. évf. germanisztika BA): Bajorország kultúrája (Konzulens:Dr. Nagy Rita)
 • Turi Emese (III. évf. germanisztika BA): Heinrich von Kleist: Homburg hercege című drámája Dömötör András színpadi adaptációjában (Konzulens: Dr. Nagy Rita, dr. Szabó Csaba)
  Galéria  
         

 

Léda Forgó felolvasóestje

         
 

2010. november 3. Az 1973-ban Kazincbarcikán született, magyar anyanyelvű, csak 1994 óta Németországban élő német írónő a Goethe Intézet meghívására a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Részlegében olvasott fel Vom Ausbleiben der Schönheit című, idén ősszel a Rowohlt Verlagnál megjelent új regényéből, mely elsősorban egy fiatal nő saját identitásáért vívott küzdelmeit tematizálja. A felolvasást követően az írónővel tanszékünk oktatója, Szabó Csaba beszélgetett.
Léda Forgó dedikált kötetei immár kölcsönözhetők a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Részlegében.

  Galéria  
         

 

Könyvbemutató az ELTE-n

         
 

2010. október 8. 2010. október 8-án a "Nyelvek találkozása a fordításban: Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére" című könyv bemutatója alkalmából Fáy Tamás előadás keretében ismertette a kötetben megjelent tanulmányát. Bővebben...

  Galéria  
         

 

IV. Nemzetközi Germanisztikai Konferencia

         
 

2010. szeptember 23-25. A Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad/Oradea/Großwardein) Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke 2010. szeptember 23-25. között rendezte meg a IV. Nemzetközi Germanisztikai Konferenciát "Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen" címmel (program ). A konferencián tanszékünk négy oktatója vett részt a következő előadásokkal:

 • Dr. Harsányi Mihály: SMS-Sprache im deutsch-ungarischen Vergleich
 • Dr. Kalocsai Varga Éva: Die Darstellung der Interkulturalität des Bürgertums um die Jahrhundertwende
 • Dr. Szabó Csaba: Einwurzelung (zu einem Begriff von Simone Weil im Kontext der Interkulturalität)
 • Varga Éva: Deutschunterricht mit neuen Methoden - nicht nur für Germanistikstudenten

Dr. Harsányi Mihály és dr. Szabó Csaba szekcióvezetői feladatokat is ellátott.
A szervezők az elhangzott előadásokat konferenciakötetekben jelentetik meg.

  Galéria  
         

 

45. Lingvisztikai Kollokvium

     
 

2010. szeptember 17. 2010. szeptember 16-18. között rendezték meg Veszprémben, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán a Germanisztikai Intézet szervezésében a 45. Lingvisztikai Kollokviumot (45. Linguistisches Kolloquium), melynek mottója "Nyelv és nyelvtudomány tradíció és innováció között" ("Die Sprache und ihre Wissenschaft zwischen Tradition und Innovation"). A nagy múltú nemzetközi konferencián 16 ország 59 nyelvésze vett részt. A tanácskozáson főiskolánkat és tanszékünket az alkalmazott nyelvészeti szekcióban dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta képviselte "Englische Buchstabenwörter als Innovation in der Fachsprache der chemischen Analytik" c. előadásával. Program

 
     

 

XX. MANYE-kongresszus

     
 

2010. augusztus 27. Augusztus 26-28. között tartották Debrecenben a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) soron következő, XX. kongresszusát. A jubileumi rendezvényen tanszékünket dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta képviselte a Lexikológia, lexikográfia szekcióban. Előadásának címe: A betűszók fonetikai és grafematikai tulajdonságairól.

 
     

 

Tudományos Diákköri Konferencia

         
 

2010. április 20. Program:

 • Pap Orsolya (III. évf. germanisztika BA): Das Krämerbrückenfest - Geschichte und Tradition (Konzulens: Dr. Nagy Rita)
 • Solcz Sándor Róbert (IV. évf., biológia-német nyelv és irodalom): Die Wende im Spiegel literarischer Texte von Ingo Schulze (Konzulens: Dr. Nagy Rita)
  Galéria  
         

 

Dr. Tóth József előadása

         
 

2010. április 19. 2010. április 19-én Dr. Tóth József, a Pannon Egyetem Germanisztikai Intézetének egyetemi docense "Ereignis als komplexes Ganzes in unserer Vorstellungs- und Erfahrungswelt" címmel tartott előadást tanszékünkön.

  Galéria  
         

 

A Közép-Európai Germanisták Társaságának III. kongresszusa

         
 

2010. április 8-10. A Közép-Európai Germanisták Társasága 2010. április 8. és 10. között a Bécsi Egyetemen rendezte meg 3. kongresszusát (program 576 KB), amelyen április 9-én tanszékünkről dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta és Fáy Tamás tartott előadást.

  Galéria  
         

 

Élménybeszámoló a bad kissingeni tanulmányútról

         
 

2010. március 31. Március 31-én a februári Bad Kissingen-i tanulmányút résztvevői élménybeszámolót tartottak (meghívó 720 KB).

  Galéria  
         

 

Tanulmányút Bad Kissingenben

         
 

2010. január 31 - február 7. 2010. január 31. és február 7.  között  dr. Nagy Rita és Varga Éva tanárnők szervezésében elsősorban germanisztika és német nyelv és irodalom szakos hallgatók utaztak Németországba, Bad Kissingenbe.  A Közép-Európai Akadémia által szervezett  "Közép-európai találkozások" című szemináriumon és tanulmányúton 16 hallgató vett részt. Az előadásokon, vitákon kívül több németországi intézmény látogatása és városnézések szerepeltek a programban.

A tanulmányútról március 31-én élménybeszámolót tartottak a résztvevők.

  Galéria  
         

 

III. Taní-tani konferencia

     
 

2010. január 29-30. 2010. január 29-30-án a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága,  a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozata, valamint a Taní-tani alternatív iskolai folyóirat rendezte meg Miskolcon a III. Taní-tani konferenciát, ahol Varga Éva "A tanári kompetenciák szerepe a tanárképzés gyakorlatában" címmel tartott előadást. Program 98 KB

 
     

 

III. Regionális Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny

         
 

2010. január 29. Az EKF Német Nyelv és Irodalom Tanszéke, Anglisztika Tanszéke, Amerikanisztika Tanszéke, Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint az EKF Hallgatói Önkormányzata 2010. január 29-én rendezte meg a III. Regionális (észak-magyarországi) idegen nyelvi szépkiejtési versenyt a középiskolák 11. és 12. évfolyamán tanuló, nem idegen anyanyelvű diákok részére (Versenyfelhívás 173 KB, jelentkezési lap 33,5 KB) Bővebben...

  Galéria  
         

 

2010 ^

 

 

 

     
 

2009. november 29. - december 4. "Deutschsprachige Presse und Kalender im 18. Jahrhundert in Ungarn" címmel tartott előadást Dr. Nagy Rita Bad Kissingenben, Németországban 2009. december 1-jén a "Deutsche Regionalliteraturen im östlichen Europa mit dem Schwerpunkt Presse- und Theatergeschichte" nemzetközi konferencián. A rendezvényt a Közép-Európai Akadémia a német kulturális ügyekért felelős miniszter támogatásával és a Közép-Kelet-Európai Germanisztikai Intézetek közreműködésével szervezte. A meghívott kutatók olyan magyar, román, cseh, szlovák, lengyel és német germanista hallgatók számára tartottak előadásokat, akik tanulmányaik, szakdolgozatuk, vagy doktori képzésük keretében hazájuk német nyelvű irodalmával, sajtó és színháztörténetével foglalkoznak.

 
     

     
 

2009. november 27-28. 2009. november 27-én és 28-án a Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke "Interdisziplinarität in der Germanistik - Annäherungen in der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft" címmel rendezett nemzetközi konferenciát (program 88,5 KB). Az "Interdisziplinarität in der modernen Sprachwissenschaft" nevű szekcióban dr. Harsányi Mihály "Sprachliche Merkmale der SMS-Kommunikation im Deutschen" címmel tartott előadást.

 
     

         
 

2009. november 11. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan "A fordítás arcai 3" címmel fordítástudományi konferenciát rendezett az Anglisztika Tanszék, ahol tanszékünk két oktatója is előadást tartott (program 29 KB):

Bővebben...

  Galéria  
         
 
     
 

2009. október 17. 2009. október 16. és 17. között rendezték meg Veszprémben a Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesületének IX. konferenciáját, ahol dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta "Angol nyelvi hatás az analitikai kémiai tudományos nyelvhasználatban" címmel tartott előadást (program 167 KB).

 
     

     
 

2009. szeptember. 2009 szeptemberében a Líceum Kiadó gondozásában megjelent dr. Harsányi Mihály és Kelemen Imre Übungen zum Gebrauch des Vorgangspassivs und seiner Konkurrenzformen im Deutschen című nyelvtani gyakorlókönyve, amely megvásárolható a Sipotéka könyvesboltban (Eger, Érsek u. 2.).

 
     

         
 

2009. augusztus 3-8. 2009. augusztus 3 és 8 között Jena-Weimarban (Németország) rendezték meg a XIV. Nemzetközi Némettanár Konferenciát, melyen tanszékünk három oktatója vett részt:

 • Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta "Kurzwörter in Wörterbüchern" címmel tartott előadást a  "Sprachwissenschaft und Spracherwerb" szekcióban.
 • Varga Éva előadása az A6-os szekcióban (Aus- und Fortbildung von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern - program 69,0 KB) volt hallható, címe: "Neue Inhalte und Formen der Deutschlehrerausbildung an einer ungarischen Hochschule".

 

Dr. René Kegelmann a DAAD-lektorokkal együtt részt vett egy pódiumbeszélgetésen, melynek témája a germanisztika helyzete volt külföldön.

  Galéria  
         
 
     
 

2009. augusztus. Sipos Tímea harmadéves germanisztika (BA) szakos hallgató Dr. Nagy Rita tanárnő támogatásával sikeres pályázatával elnyerte a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde nyári kutatói ösztöndíját, így 2009. augusztusában egy hónapot töltött el Tübingenben a kutatóintézetben, ahol konzulense Dr. Fata Márta tanárnő volt. Az ösztöndíj révén Sipos Tímea szakdolgozatához gyűjtött szakirodalmat, amelynek témája Heves megye németajkú lakosságának története.

 
     
 
         
 

2009. június 25. Dr. Kalocsai Varga Éva "Az eredetit adjuk vagy az átírtat?" címmel tartott előadást a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar és a HUNRA - Magyar Olvasástársaság által szervezett III. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferencián, melynek témája az olvasási problémák és kezelésük volt (program 76,6 KB).

  Galéria  
         
 
     
 

2009. május 28. 2009. május 28-án az IT Services Hungary Kft., a T-Systems informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalata cégprezentációt tartott jelenlegi és már korábban végzett hallgatóink számára (meghívó 26 KB).

 
     

         
 

2009. május 6. Viktor E. Frankl világ- és emberképe címmel tartott előadást Dr. Kalocsai Varga Éva a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. Az összejövetelen a JEL Kiadó Értelmes Élet sorozatának könyveiről is hallhattak részleteket az olvasók.

  Galéria  
         

         
 

2009. május 4-8. 2009. május 4. és  május 8. között tanszékünkön az Erasmus oktatói mobilitási program keretében szemináriumi foglalkozást tartott Anna Zormati és Anna Hycnar a lengyelországi Krosno város "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kro¶nie" középiskola két oktatója. A program keretében lehetőség nyílt a német nyelv tanításával kapcsolatos tapasztalatcserére, a lengyel és magyar nyelvoktatásban alkalmazott tanítási módszerek és technikák bemutatására, összehasonlítására. A szituációs gyakorlatok és csoportmunkák a nyelvgyakorlás mellett jó lehetőséget teremtettek hallgatóink számára, hogy részletesen megismerkedjenek a  Lengyelországot és Magyarországot öszekötő történelmi háttérrel s hagyományokkal.

  Galéria  
         

         
 

2009. április 22. Benedict Wells felolvasóestje: Az 1984-ben született szerző a Goethe Intézet meghívására a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Részlegében olvasott fel Becks letzter Sommer (Beck utolsó nyara) című regényéből, mely egy utazás történetét meséli el Münchenből Kelet-Európán át Isztambulba (hamarosan magyarul is megjelenik a teljes mű a Geopen Kiadónál, az idei elsőregényes magyar író, Vincze Ferenc fordításában). Az elsőkönyves íróval tanszékünk oktatója, dr. René Kegelmann beszélgetett (meghívó 50,5 KB)

  Galéria  
         

     
 

2009. április 16-18. Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) 2009. április 16. és 18. között rendezte meg a XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust, melynek központi témája: A tudomány nyelve - A nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében (programfüzet 579 KB). A kongresszuson 170 előadás hangzott el 13 szekcióban: nyelvpedagógia, anyanyelvi nevelés, nyelvészet és informatika, szociolingvisztika, nyelvpolitika, fordítástudomány, lexikológia, szaknyelvi kommunikáció, interkulturális kommunikáció, EU-nyelvhasználat, kontrasztív nyelvészet, szövegnyelvészet, gendernyelvészet. Tanszékünk oktatói öt szekcióban vettek részt, ahol az alábbi előadásokat tartották (absztraktok 50,5 KB):

 • Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta: A "Kurzwort" a magyarban (Lexikológia és lexikográfia)
 • Varga Éva: Kooperatív tanulás: egy lehetséges út a tanári kompetenciákhoz a német nyelvtanárképzésben (Nyelvpedagógia: tanulási és tanítási stratégiák)
 • Csehó Tamás: A német névelők használatával kapcsolatos hibák "fordítása" magyarra (Fordítástudomány)
 • Dr. Harsányi Mihály: Az SMS-kommunikáció nyelvi sajátosságai a német nyelvben (Alkalmazott szociolingvisztika)
 • Dr. Kalocsai Varga Éva: Szókincsfejlesztés az olvasástanítás továbbvivő szakaszában (Alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi nevelésben)

 

Dr. Harsányi Mihály és Varga Éva szekcióvezetői feladatokat is elláttak.
A kongresszusról készült képeket itt tekintheti meg.

 
     

         
 

2009. április 6. 2009. április 6-án Prof. Dr. Földes Csaba, az MTA doktora, a Veszprémi Egyetem Germanisztikai Intézetének igazgatója, tartott előadást "Erkenntnisinteresse Interkulturalität: Probleme - Positionen - Potenziale" címmel.

  Galéria  
         

 

Beszélgetés Kalász Mártonnal a Centrál Kávéházban

         
 

2009. április 3. Kalász Márton (Somberek, 1934) kétszeres József Attila-díjas költő, író, műfordító és kritikus, a kortárs magyar irodalmi élet kimagasló, meghatározó alakja adott interjút Szalmás Dórának tanszékünk negyedéves hallgatójának és tanárának, dr. Nagy Ritának 2009. április 3-án Budapesten a Centrál Kávéházban. Szalmás Dóra szakdolgozatában Kalász Márton két nagy sikerű regényét, a Téli bárányt (1986) és a Tizedelőcédulákat (1999) elemzi. E művek a hazai német kisebbség sorsának tragikus évtizedeit ábrázolják megrázó hitelességgel. A személyes találkozás és a bensőséges beszélgetés az íróval felejthetetlen élményt, s a készülő szakdolgozathoz nagy segítséget nyújtott.

  Galéria  
         
 
     
 

2009. április. Megjelent a Germanistische Studien VII. száma 15 tanulmánnyal.

 
     

     
 

2009. február 18-20. A Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad/Oradea/Großwardein) Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke 2009. február 18. és 20. között rendezte meg a "Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen" című  III. Nemzetközi Germanisztikai Konferenciát. A hét szekcióban elhangzó közel 100 előadást (program 463 KB) nyelv-, irodalom- és kultúratudománnyal foglalkozó plenáris előadások egészítették ki. A konferencián tanszékünk két oktatója vett részt az alábbi előadásokkal:

 • Dr. René Kegelmann: Der Fremde im Turm. Zu SAIDs Hörspiel "Friedrich Hölderlin empfängt niemanden mehr" (2001)
 • Csehó Tamás: Du bist guter Kamerad: Die Übersetzung sprachlicher Verfremdung am Beispiel des Artikelgebrauchs

A szervezők az elhangzott előadásokat konferenciakötetekben jelentetik meg.

 
     
 
         
 

2009. január 30. Tanszékünk az EKF Hallgatói Önkormányzatával közösen német szépkiejtési versenyt rendezett a középiskolák 11. és 12. évfolyamán tanuló, nem német anyanyelvű diákok részére. Felhívás 175 KB

  Galéria  
         

 

2009 ^

 

 

     
 

2008. december 5. 2008. december 3-5. között a kolozsvári (Cluj/Klausenburg) Babeş-Bolyai Tudományegyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke "Familie im Wandel - Wandel in der Familie? - Aspekte der europäischen Kultur" címmel nemzetközi konferenciát rendezett, melynek harmadik napján dr. René Kegelmann "(Erinnerte) Familie im Spannungsfeld der ungarischen Revolution von 1956. Zu Léda Forgós Der Körper meines Bruders und Zsuzsa Bánks Der Schwimmer" címmel tartott előadást.

 
     

     
 

2008. november 21-22. A Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE) 2008. november 21-22-én rendezte meg Debrecenben VIII. Szaknyelvoktatási Konferenciáját, melyen november 21-én tanszékünkről dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta tartott előadást "Szakszótárkritika. Kísérlet egy szakszótár kritikai elemzésére" címmel.

 
     

     
 

2008. november 17-22. Dr. Nagy Rita "Die Grenzen der Nationalliteraturen - Der Fall Ladislaus Pyrker" címmel tartott előadást Németországban 2008. november 19-én a hat napos "Deutsche Regionalliteraturen" nemzetközi konferencián (program 36 KB). A rendezvényt Bad Kissingenben a Közép-Európai Akadémia a budapesti, müncheni, kolozsvári, pozsonyi, breslaui, olmützi és brünni egyetem közreműködésével szervezte. A kutatók olyan magyar, román, cseh, szlovák, lengyel és német germanista hallgatók számára tartottak előadásokat, akik tanulmányaik, szakdolgozatuk, vagy doktori képzésük keretében hazájuk német nyelvű irodalmával foglalkoznak.

 
     

     
 

2008. november 13. Dr. Harsányi Mihály 2008. november 13-án "Überlegungen zum Gebrauch der Präpositionen von und durch im deutschen Passivsatz" címmel tartott előadást Miskolcon. Az előadás a "Grenz/überschreitungen/en" című kétnapos nemzetközi konferencián hangzott el, amelyet a Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke rendezett (program 67 KB).

 
     
 
         
 

2008. november 13. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan "A fordítás arcai 2" címmel fordítástudományi konferenciát rendezett az Anglisztika Tanszék, ahol tanszékünk két oktatója is előadást tartott (program 33 KB):

Bővebben...

  Galéria  
         
 
         
 

2008. november 12. Tanszékünk a Tudomány Napja alkalmából konferenciát szervezett, melyen tizenkét előadás hangzott el (program 25 KB).

  Galéria  
         

         
 

2008. november 12. Tanszékünk 2008. november 12-én délelőtt rendezte meg a Tudományos Diákköri Háziversenyt. A versenyen két végzős hallgató vett részt, hogy bemutassa dolgozatát a zsűri és az érdeklődők előtt.
Az elkészített TDK-munkák:

 • Dancsa Éva (IV. évfolyam, informatikus könyvtáros-német szak): Das Motiv des Baumes in der deutschen Frühromantik (Felkészítő tanára: dr. René Kegelmann, főiskolai docens)
 • Országh Márta (IV. évfolyam, kommunikáció-német szak): Faust auf der Bühne (Felkészítő tanára: dr. Nagy Rita, főiskolai docens)

Mindkét színvonalas dolgozat mögött rengeteg kutatómunka áll, melyet segített, hogy a versenyző hallgatók a 2007-2008-as tanév tavaszi szemeszterében Erasmus pályázat keretében négy hónapot töltöttek az Erfurti Egyetemen, ahol az órák látogatásán túl TDK dolgozatukat készítették elő. A zsűri mindkét dolgozatmunkát továbbjutásra javasolta az országos versenyre.

  Galéria  
         

         
 

2008. október 28. 2008. október 28-án a Német Felsőoktatási Információs Központ igazgatója, Beate Schnier tartott előadást 895 KBa DAAD ösztöndíjak iránt érdeklődő magyar hallgatók és kutatók számára.

   
         

     
 

2008. október 9. 2008. október 9-én Csehó Tamás "Literarische Formen nicht-standardsprachlicher Varietäten" címmel tartott előadást a "Fiatal magyar germanisták V. nyelvészeti konferenciáján", melyet 2008. október 9-10 között a veszprémi Pannon Egyetem Germanisztikai Intézete szervezett (program 48 KB).

 
     
 
         
 

2008. október 8-11. 2008. október 8. és 11. között tanszékünk az Aacheni Műszaki Egyetem Germanisztikai Intézetével, a Grimmelshausen Társasággal és az Eszterházy Károly Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetével közösen "Fortunatus, Melusine, Genofeva. Internationale Erzählstoffe in der deutschen und der ungarischen Literatur der frühen Neuzeit" címmel nemzetközi konferenciát (részletes leírás és program 67 KB) rendezett Egerben, amelyen dr. Nagy Rita "Internationale Erzählstoffe in den alten Kalendern" [Nemzetközi elbeszélő témák a régi kalendáriumokban] címmel tartott előadást. Bővebben...

  Galéria  
         

         
 

2008. október 2-4. "Faust I und kein Ende" címmel október 2. és 4. között került sor a Magyar Goethe Társaság és a szegedi Germán Filológiai Intézet német nyelvű konferenciájára (program 67 KB). A nemzetközi konferenciának az adta aktualitását, hogy éppen 200 évvel ezelőtt jelent meg Goethe Faustjának első része. A német, és minden bizonnyal a világirodalom egyik legismertebb írójának művét magyar Goethe-kutatók mellett Ausztriából, Horvátországból, Romániából, Indiából és Németországból érkező tudósok elemezték.
Országh Márta, tanszékünk IV. éves germanisztika-kommunikáció szakos hallgatója "Erfurter Waidspeicher Theater inszeniert Goethes Faust I." címmel tartott sikeres előadást az ifjúsági szekcióban. Felkészítő tanára, dr. Nagy Rita "Christliches und Teuflisches in Goethes 'Faust'" címmel tartott előadást a konferencián.

  Galéria  
         
 
     
 

2008. szeptember 19. 2008. szeptember 19-én dr. René Kegelmann "Türöffner oder Etikettierung? Der Adelbert-von-Chamisso-Preis und dessen Wirkung in der Öffentlichkeit" címmel a franciaországi Nancy Egyetemen tartott előadást, mely a "Heutige Wege und Formen der Aufnahme und Anerkennung von Literatur in deutschprachigen Ländern" elnevezésű nemzetközi konferencián hangzott el. A 2008. szeptember 19-20. között megrendezett konferenciát, melynek a Nancy Egyetem és a Nancy Goethe Intézet adott otthont, a Nancy Egyetem Germanisztikai Intézete szervezte.

 
     

         
 

2008. június 18. Virág Irén 2008. június 18-án a Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskolájának doktorjelöltjeként maximális pontszámmal védte meg "Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon (1790-1848)" című PhD-értekezését. Az értekezés témavezetője: Brezsnyánszky László Ph.D. habil. (DE). (Meghívó 23 KB)

  Galéria  
         
 
     
 

2008. június 17. 2008. június 17-én dr. René Kegelmann a Tel Aviv-i Egyetemen "Übersetzung als Kulturtransfer. Zur Rolle heutiger Übersetzer aus dem Ungarischen ins Deutsche" címmel tartott előadást, mely az Interkulturális Germanisztikai Társaság által szervezett "Empathie und Distanz. Zur Bedeutung der Übersetzung aktueller Literatur im interkulturellen Dialog" elnevezésű nemzetközi konferencia keretében hangzott el.

 
     

     
 

2008. május 30. 2008. május 30-án dr. René Kegelmann a "Germanistische Nachbarschaften: Deutschsprachige regionale Kulturen Ostmitteleuropas" elnevezésű nemzetközi konferencián (program 70 KB) "Interkulturelle Aspekte in Werken Deutsch schreibender Autorinnen ungarischer Herkunft in der BRD" címmel előadást tartott a pécsi egyetemen.

 
     

     
 

2008. május 27. 2008. május 27-én a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem nemzetközi konferenciát rendezett, melynek témája az interkulturális kommunikáció nyelvi aspektusai voltak (program 67 KB). A konferencián dr. Harsányi Mihály "A cselekvőre történő utalás problémás esetei a német nyelvben" címmel tartott előadást.

 
     

     
 

2008. április 22-26. Dr. Nagy Rita "Alte deutschsprachige Kalender im Königreich Ungarn" címmel április 23-án előadást tartott a "Kultur und Literatur im Donau-Karpatenraum in der Frühen Neuzeit" c. kora újkori irodalom- és művelődéstörténeti nemzetközi konferencián, amelyet a Bonni Egyetem Kultúratudományi Centruma, az Osnabrücki Egyetem Koraújkori Irodalmi Kutatói csoportja, a Német Szövetségi Kormány "Németek kultúrája és történelme Kelet-Európában" Oldenburgi Intézete, valamint a SZTE BTK Germán Filológiai Intézete 2008. április 22-26. között a Szegedi Tudományegyetemen rendezett a "Deutsche Literatur- und Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit im Karpatenraum" kutatási projekt keretében. Program 38 KB

 
     
 
         
 

2008. április 18-19. Két napos tanulmányutat szervezett Ausztria fővárosába dr. Nagy Rita és Szabó Martina tanárnő 2008. április 18-19-én, amelyen a Német Nyelv és Irodalom Tanszék negyed, harmad és első éves hallgatói vettek részt. A 19 fős csoport a tanárnők vezetésével Bécs minden fontos nevezetességét megismerte. Bővebben...

  Galéria  
         

         
 

2008. április 9. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK). Program:

 • Milinker Anita (IV. évfolyam, kommunikáció-német szak): Schein und Sein in Gottfried Keller's Kleider machen Leute (Konzulens: Dr. Nagy Rita)
 • Solcz Róbert (IV. évfolyam, biológia-német szak): Theatertheorien von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt (Konzulens: Dr. René Kegelmann)
  Galéria  
         
 
     
 

2008. április 3. 2008. április 3-án Dr. René Kegelmann a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban "Zwischen den Kulturen. Entwicklungslinien und heutige Tendenzen der Migrantenliteratur in Deutschland" címmel tartott előadást, melyben a nyugat-németországi migráns irodalom történetének legfontosabb állomásait ismertette a 60-as évektől kezdődően napjainkig. A kiválasztott irodalmi példák alapján arról is beszélt, hogy az elmúlt évtizedek alatt milyen változásokon ment keresztül a migráns irodalom és hogy jeles képviselői a legfontosabb kortárs szerzők közé tartoznak.
Az előadás a debreceni "Német Napok" 100 KBés a Goethe Intézet által rendezett "Más szemmel" elnevezésű kiálítás keretében hangzott el, mely a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban április 1-20. között tekinthető meg.

 
     

     
 

2008. március 27-28. 2008. március 27-28-án immár tizedik alkalommal került sor a "Magyar Fordítók és Tolmácsok Napja" elnevezésű rendezvényre (program 61 KB) az ELTE Bölcsészettudományi Karának Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke (ELTE FTT), az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE), a Konferenciatolmácsok Szakmai Szövetsége (KTSZSZ) és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Fordító- és Tolmács Szakmai Osztálya szervezésében. A konferencia első napján Csehó Tamás "A nyelvi idegenszerűség vizsgálata német irodalmi művekben és magyar fordításaikban" címmel tartott előadást.

 
     

     
 

2008. március 19-20. 2008. március 19-20-án rendezte meg az Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszéke a Mi/Más elnevezésű konferenciát. Az esemény célja a tolerancia társadalmi, kulturális, etnikai és nemi vonzatainak vizsgálata volt (program 128 KB). A konferencia második napján tanszékünk két oktatója is előadást tartott:

 • Dr. Kalocsai Varga Éva: Az olvasás megszerettetése mint a hátrányos helyzet leküzdésének utolsó esélye
 • Szabó Martina: A nők és külföldi családból származó diákok egyenjogúsága Németországban
 
     

     
 

2008. február 20-22. 2008. február 20-tól 22-ig rendezte meg a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad/Oradea/Großwardein) Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke a "Wissenschaften im Dialog" című  II. Nemzetközi Germanisztikai Konferenciát. A nyolc szekcióban elhangzó csaknem 120 előadást (program 170 KB) nyelv-, irodalom- és kultúratudománnyal, valamint német kisebbségkutatással foglalkozó plenáris előadások egészítették ki. A konferencián tanszékünk négy oktatója vett részt az alábbi előadásokkal:

 • Dr. Kalocsai Varga Éva: Literarische Assoziationen zu Viktor Frankls Menschenbild
 • Dr. René Kegelmann: Von literarischen Urteilen und Etikettierungen (Zur Wahrnehmung der Prosa von Terézia Mora in Deutschland und Ungarn)
 • Dr. Nagy Rita: Astrologie, Medizin, Ökonomie und Trivialliteratur in den Pest-Ofener deutschsprachigen
  Kalendern
 • Dr. Harsányi Mihály: Formale und semantische Faktoren der strukturellen Entwicklung mehrgliedriger Nebensatzprädikate in der Schreibsprache von Halle (Saale)

A szervezők az elhangzott előadásokat konferenciakötetekben jelentetik meg.

 
     
 
         
 

2008. február 15. Hildegard Kirchner és Nikolaus Hamm, a budapesti Goethe Intézet Nyelvi Osztályának vezetői mutatták be az érdeklődőknek az új Goethe intézeti nyelvvizsgákat (B2, C1). Részletek 30 KB

  Galéria  
         

         
 

2008. február 1. Tanszékünk az EKF Hallgatói Önkormányzatával közösen német szépkiejtési versenyt rendezett a középiskolák 11. és 12. évfolyamán tanuló, nem német anyanyelvű diákok részére. A rendezvényt Matthias Gruber, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti Német Nagykövetségének kulturális és oktatásügyi referense nyitotta meg. Bővebben...

  Galéria  
         

 

2008 ^

 

 

     
 

2007. december 8. 2007. december 6-9. között az Institut zur Erforschung und Förderung regionaler und transnationaler Kulturprozesse (INST) Bécsben rendezte a "Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften" (KCTOS) elnevezésű nemzetközi konferenciát. A többek között José Manuel Barroso EU-bizottsági elnök és Alfred Gusenbauer osztrák kancellár részvételével december 7-én tartott nyitóünnepséget követően számos szekcióban hangzottak el előadások a konferencia témájához kapcsolódóan. Az esemény plenáris előadásokkal, vitarendezvényekkel és színházi előadással egészült ki.
Az "Übersetzung und Kulturtransfer" szekcióban dr. René Kegelmann december 8-án tartott előadást, melynek címe: Überlegungen zu Terézia Moras Erzählband "Seltsame Materie" in Deutschland und dessen ungarischer Übersetzung "Különös anyag".

 
     

         
 

2007. november 14. Tanszékünk a Tudomány Napja alkalmából konferenciát szervezett, melyen nyolc előadás hangzott el (program 26 KB).

  Galéria  
         
 
     
 

2007. november 8. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan "A fordítás arcai" címmel fordítástudományi konferenciát rendezett az Anglisztika Tanszék, ahol tanszékünk két oktatója is előadást tartott (program 25 KB):

 • Dr. Szabó Csaba: Fordítás és nyelvelmélet
 • Csehó Tamás: A másodlagos foreigner talk fordításszempontú vizsgálata Günter Wallraff "Ganz unten" c. művében és magyar fordításában

Bővebben...

 
     

     
 

2007. szeptember 30 - október 4. A Közép-Európai Akadémia az olmützi (Olomouc), a budapesti és a kolozsvári (Cluj/Klausenburg) egyetem együttműködésével "Deutsche Regionalliteraturen" témában öt napos konferenciát és szeminárium sorozatot szervezett Bad Kissingenben (Németország), amelyen dr. Nagy Rita Deutschsprachige Kalender im historischen Ungarn címmel előadást tartott. A szemináriumokon olyan magyar, román, cseh, litván, lengyel és német germanista hallgatók vettek részt, akik tanulmányaik vagy szakdolgozatuk keretében hazájuk német nyelvű irodalmával foglalkoznak.
Beszámoló a konferenciáról 32 KB

 
     

     
 

2007. szeptember 20-22. Az Osztrák és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom- és Kultúratudományi Bizottsága Bécsben, a Collegium Hungaricum-ban tartotta éves konferenciáját és közgyűlését, amelyen dr. Nagy Rita "Diskutant"-ként vett részt. A konferencia témájához - Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa - kapcsolódva osztrák, magyar és a szomszédos országok germanista doktoranduszai tartottak kutatásaikról előadásokat. Ezt követte a meghívott nemzetközi tudósok vitája.
A konferencia programja 28 KB

 
     
   
     
 

2007. május 30. A besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen "Kontextus - Filológia - Kultúra II" címmel nemzetközi konferenciát rendeztek. A konferencián dr. Harsányi Mihály "A többtagú mellékmondati állítmány szórendjének formai és szemantikai tényezői a soproni német nyelvben" címmel tartott előadást. A konferencia magyar ill. szlovák nyelvű programja itt 55 KB tekinthető meg. Az előadást is tartalmazó konferenciakötet várhatóan 2007 végén jelenik meg.

 
     

     
 

2007. május. Megjelent a Germanistische Studien VI. száma 14 tanulmánnyal.

 
     

         
 

2007. május 3. Dr. Jean-Marie Valentin, a párizsi Sorbonne Egyetem germanisztika professzora, a Nemzetközi Germanisztikai Egyesület tiszteletbeli elnöke "Goethes Aufenthalt im Elsass" címmel tartott előadást a főiskolai kápolnában. Bevezető beszédében Tüskés Gábor, az MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztályának vezetője méltatta Jean-Marie Valentin érdemeit. Meghívó 172 KB.

  Galéria  
         
 
     
 

2007. április 25-28. A kolozsvári (Cluj/Klausenburg) Babeş-Bolyai Tudományegyetemen nemzetközi konferenciát rendeztek, melynek témája a kelet- és közép-európai felsőoktatási intézményekben folyó német nyelvű irodalomoktatás volt. A konferencia második napján dr. René Kegelmann "Aktuelles literarisches Leben in Deutschland. Vorstellung eines interkulturellen, kontrastiven und integrativen Modells für Germanistikstudierende in Ungarn" címmel tartott előadást. A konferencia német nyelvű programja itt 58 KBmegtekinthető.

 
     

     
 

2007. február 15-17. A nagyváradi (Oradea/Großwardein) Partiumi Keresztény Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke "Germanisztika határok nélkül" elnevezéssel nemzetközi konferenciát rendezett. Az irodalomtudományi szekcióban tanszékünket két munkatársunk képviselte, akik a következő előadásokat tartották:

 • Dr. Nagy Rita: Zur Unterhaltungsfunktion deutschsprachiger Kalender im Königreich Ungarn
 • Dr. René Kegelmann: 'Am Anfang gab es nur eine einzige Sprache.' Landverlust und Sprachwechsel bei Agota Kristof und Zsuzsanna Gahse.

A 2008-ban megjelenő konferenciakötetben mindkét előadás tanulmány formájában is hozzáférhető lesz.  

 
     

 

2007 ^

 

 

 

     
 

2006. november 29. Tanszékünkre látogatott és "Perspektiven für die deutsche Sprache in Mittelosteuropa und Studieren in Deutschland" címmel előadást tartott Bernd Finger, a budapesti német nagykövetség kulturális referense. Meghívó 20 KB  

 
     
 
         
 

2006. november 8. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK). Program:

 • Horváth Ildikó (III. évf. kommunikáció-német): Rainer Kunze und die DDR-Gesellschaft (Konzulens: Dr. Kalocsai Varga Éva)
 • Mukk Eszter (IV. évf. matematika-német): Erfurt gestern, heute und morgen (Konzulens: Szabó Martina)
 • Beck Hajnalka: Internetgestütztes Lehren und Lernen von Fremdsprachen (Konzulens: Varga Éva)
  Galéria  
         
 
         
 

2006. november 7. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tanszékünk "Sprache, Literatur und kulturelles Erbe" címmel konferenciát tartott, amelyen kilenc előadás 32 KBhangzott el. A rendezvény díszvendége Kalász Márton, József Attila-, Radnóti- és Weöres Sándor-díjas író, költő volt. A Magyar Írószövetség elnöke a kelet- és nyugatnémet irodalom sajátosságairól tartott gondolatébresztő előadást. Bővebben...

  Galéria  
         

         
 

2006. november 6-17. Németországi tanulmányi kiránduláson vett részt 13 német szakos hallgató DAAD-ösztöndíjjal. A Bielefeldi Egyetem Nyelvészeti és Irodalomtudományi Karának vendégeként a hallgatók betekintést nyerhettek a német mint idegen nyelv oktatásának helyi sajátosságaiba, és Szabó Martina irányításával módszertani és országismereti témájú kiselőadásokat tartottak.

  Galéria  
         
 
     
 

2006. április 19. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK). Program:

 • Fűtő Adrienn (III. német nyelvtanár): Hauptsatzwortstellung im Nebensatz (Konzulens: Dr. Harsányi Mihály)
 • Vincze Tímea (III. német-egyetemi történelem): Der Liedermacher Biermann (Konzulens: Dr. Kalocsai Varga Éva)
 • Kovács Krisztina (III. német-egyetemi történelem): Deutsche Volksmärchen aus psyhologischer und pädagogischer Sicht (Konzulens: Gyárfás-Mach Renate)
 
     

 

2006 ^

 

 

 

     
 

2005. november 15. Tudomány napja  

 
     

 

2005 ^

 

 

 

     
 

2004. november 10. Tudomány napja. Program 30 KB  

 
     

 

2004 ^

 

 

 

     
 

2003. november 12. Tudomány napja. Program 31 KB  

 
     

 

2003 ^